Vilkår og informasjon

”Drømmepilot”

Nazar er en norsk turoperatør med virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. I 2019 fyller Nazar 15 år og som en ekstraordinær markedsføringsaktivitet går vi ut i våre land med kampanjen ”Drømmepilot”, som gir en vinner og hens medpassasjere mulighet å fylle et helt fly med venner og familie, og ta de med på en All Inclusive-reise der alle kostnader for reisen er betalt.

 

Konkurransen

Den seirende ”Drømmepilot” kan vinne en reise for seg selv og 179 andre medkonkurrenter.

I konkurransen finnes det hovedsakelig to roller: en pilot og passasjerer. En pilot kan være passasjer i en annen pilots fly og en passasjer kan skape sitt eget fly. Man kan være pilot på maksimalt et fly, men passasjer på et ubegrenset antall fly.

Piloten og passasjerene skal sammen samle så mange poeng som mulig i de utfordringer som oppstår i løpet av konkurranseperioden. Den pilot og passasjerer som har samlet flest poeng på slutten av konkurransen har sammen vunnet reiser som tilsvarer et helt fly.

Konkurransen varer i tre måneder. Jo tidligere man registrerer seg, desto større sjanse har man på å samle høye poeng. Med dyktighet og ved å takle utfordringer og komme seg gjennom hinder som dukker opp i løpet av konkurransen, har man mulighet å vinne selv om man registrer seg sent i konkurransen.

Piloten og passasjerene må samarbeide bra siden alle hjelper hverandre å vinne reiser sammen, med felles mål.

 

Pilotens oppgave

Piloten skaper sitt eget fly og inviterer familie og venner til å være passasjerere i hens fly. Invitasjonen postes på Facebook og/eller Instagram gjennom plattformen ”Drømmepilot”. Piloten kan ha maksimalt 180 personer på sitt fly inklusive seg selv.

Hvem som helst kan registrere seg på et hvilket som helst fly der det finnes plass. Piloten kan ekskludere reisende som ikke bidrar til flyets suksesser.

Ved registrering skriver piloten fra hvilken flyplass avreisen skal være fra og den flyplassen som blir registrert kan ikke endres etter registreringen er klar.

 

Passasjerenes oppgave

Passasjerene har i oppgave å samle inn så mange poeng som mulig til det flyet man er passasjer på, samt å hjelpe piloten å finne andre passasjerer som kan forventes å bidra til teamets suksess.

En passasjer som ikke bidrar tilstrekkelig kan ekskluderes av piloten fra dennes fly. Du kan ikke selv forlate et fly.

Slik samler du poeng

 

Det finnes to brukertyper som kan samle poeng:
A) Piloten som har skapt et fly

  1. B) Passasjerfergen som er med på pilotens fly

Poeng på et fly er en sum av poeng fra passasjerer og piloten (personlige poeng). Om piloten ekskluderer en passasjer fra flyet følger passasjerens personlige poeng med passasjeren og ikke flyet. En passasjer kan ikke forlate et fly. Tabellen lengre ned på denne siden illustrerer personlige, respektive flypoeng.

 

De to ulike brukertypene kan samle poeng til et fly på ulike måter:

 

De poeng som en pilot eller en passasjer oppnår på egen hånd og som tildeles flyet vises av tabellen nedenfor. Der vises også hvilke poeng som karakteriseres som milepæler.

 

Forklaring av begrepet milepæl

Flyet kan oppnå milepæler som gir poeng til flyet gjennom brukernes samlede innsats. Milepæler er et uttrykk for passasjerenes samt pilotens samlede arbeid til det fly de samler poeng til. De poeng som flyet oppnår som milepæler vises fra av tabellen nedenfor og er skrevet i parentes som dette: (milepæl).

 

Administrativ stenging av et fly

Om du bryter mot spillets regler kan du bli diskvalifisert av konkurranseledningen. Om ditt fly ekskluderes, forsvinner samtlige poeng som er tildelt flyet. De eneste poeng en passasjer kan ta med seg er sine personlige poeng, for eks. poeng for at man har fylt i boardingkortet eller registrering av boardingkort. De poeng som kommer fra spilleaktiviteter som er registrert på et fly som ekskluderes, forsvinner.

 

Aktivitet Personlige poeng tildelt alle de fly man er passasjer eller pilot på Personlige poeng, som tilhører det flyet du velger ved ”collect points” Flypoeng, oppnådd

via

f.eks.” milepæler”

Poeng som følger passasjeren om denne skulle bli ekskludert fra et fly
Skap et fly (milepæl) 1000
Registrering som passasjer 50 50 x
Boarding: Passasjer nr. 1 registerer seg (milepæl) 2000
Gaten stenger: Passasjer nr. 100 registerer seg (milepæl) 4000
Gaten er stengt: Passasjer nr. 180 registerer seg (milepæl) 10000
Passasjer nr. 1 på et fly som har registrert ”boardingkort” 200
Passasjer nr. 10 på et fly som har registrert ”boardingkort” 400
Passasjer nr. 25 på et fly som har registrert ”boardingkort” 800
Passasjer nr. 50 på et fly som har registrert ”boardingkort” 1600
Passasjer nr. 150 på et fly som har registrert ”boardingkort” 3200
Passasjer nr. 180 på et fly som har registrert ”boardingkort” 6400
Login “Streak bonus”, dag 1* 25 x
Login “Streak bonus”, dag 2* 50 x
Login “Streak bonus”, dag 3* 100 x
Login “Streak bonus”, dag 4 og 5* 200 x
Login “Streak bonus”, dag 6-10* 250 x
Login “Streak bonus”, dag 11+* 300 x
MINISPILL
Første gangen for et spill (36 ulike spill) 50 x
Spille spillet. 10 poeng per minutt 10 x
Når du spiller alle spill i en kategori 500 x
Når 10 passasjerer på et fly har spilt alle spill i en kategori (milepæl) 1500
Når 25 passasjerer på et fly har spilt alle spill i en kategori (milepæl) 3000
Når 50 passasjerer på et fly har spilt alle spill i en kategori (milepæl) 5000
Når 100 passasjerer på et fly har spilt alle spill i en kategori (milepæl) 8000
Når 180 passasjerer på et fly har spilt alle spill i en kategori (milepæl) 15000
“Streak bonus”, dag 1**

 

25 x
“Streak bonus”, dag 2** 50 x
“Streak bonus”, dag 3** 100 x
“Streak bonus”, dag 4 og 5** 200 x
“Streak bonus”, dag 6-10** 250 x
“Streak bonus”, dag 11+** 300 x
Skattejakt (April)
Første gangen objekt blir samlet til flyet 10000
Når flyet har samlet 50 objekter 50000
Når flyet har samlet 100 objekter 100000
Når en spiller fanger objekter som er vanlige 5000
Når en spiller fanger objekter som er sjelden finnes 10000
Når en spiller fanger objekter som er svært sjeldne 15000
Når en spiller fanger objekter som er utrolig sjeldne 30000
Fortellingsspill (Mai)
Piloten starter fortellingen 150000
Passasjerene bruker alle søkeord 250000
Passasjerer “streak” nr. 1*** 25000 25000
Passasjerer “streak” nr. 2*** 50000 50000
Passasjerer “streak” nr. 3*** 75000 75000
Passasjerer “streak” nr. 4*** 100000 100000
Passasjerer “streak” nr. 5*** 150000 500000

 

 

* ”Login Streak”. Poeng for hver dag du er innlogget

** “Streak bonus”. Bonus for en passasjer som spiller samme spill to dager i rad og fortsetter hver påfølgende dag

*** Poeng tildelt hver deltaker som fortsetter å skrive i fortellingen

 

I løpet av konkurransen møtes piloten og passasjerer av hinder og belønninger. En belønning kan gi et fly som er langt fra ledelsen en ny sjanse til å komme videre eller ti log med vinne konkurransen. Et hinder kan gi så mange minuspoeng at en trygg førsteplass kan bli truet. Mulighetene og risikoene er de samme for alle.

 

Hvem kan delta?

For å være pilot eller en medreisende skal du være minst 18 år, bosatt i Norden, eller om du er bosatt i et annet land være nordisk statsborger.

Under reisen skal du ha et gyldig pass i henhold til de tyrkiske myndighetenes krav og selv skaffe deg eventuelle visum.

Passasjerer under 18 år skal være registrert på ditt «boardingkort» og kan ikke reise uten verge eller verges skriftlige godkjenning. Verge som er medreisende skal være en av deltakerne i det vinnende flyet ved konkurransens slutt.

Ansatte hos Nazar, TUI og Level18CPH og deres nærmeste familie kan være med i spillet, men kan ikke vinne konkurransen.

Hva vinner du?

Det vinnende flyets pilot og passasjerer vinner:

 

Gevinstens verdi er cirka 500-600€ per vinnere, avhengig av avreiseflyplass.

Avreiseflyplassen bestemmes av piloten ved registrering (boardingkort). Kostnader for transport til og fra flyplassen i Norden, samt eventuelle måltider og andre lignende private kostnader i forbindelse med disse reiser er ikke inkludert.

Nazar har rett å kontrollere romfordelingen for de konkurrerende basert på romsituasjonen på hotellet og deltakernes sammensetting. Grunnprinsippet er at familier og venner deler rom.

Følgende tjenester er ikke inkludert, men kan kjøpes til:

 

Tidsperiode

Konkurransen starter 4. mars 2019 og slutter 31. mai 2019.

 

Hvordan kunngjøres vinneren?

Vinnerflyets navn kunngjøres gjennom Nazars Facebook-sider cirka 17. juni 2019, når ”fair play” kontroller har blitt fullført. Vinnerne på flyet informeres per mail med instruksjoner om videre forløp.

 

Når går avreisen?

Avreise skjer i oktober 2019 men eksakt dato for avreise får vinnerlagets deltakere greie på cirka 1. august når flyplanleggingen er ferdig basert på vinnerpilotens flyplassvalg ved registrering. Bestilling av fly gjøres først etter at en vinner er utnevnt.

Vinnerlaget har ikke mulighet å endre avreiseflyplass, dato, hotell, destinasjon eller andre vilkår. De kan heller ikke endre passasjerene.

 

Skatter og avgifter

Deltakerne i det vinnende flyet skal selv erklære for gevinsten og betale eventuell skatt i det landet de bor i.

 

Kostnad for å delta

Det koster ingenting å delta i ”Drømmepilot”. Ingen pilot eller passasjerer har derfor rett å ta ut gebyr eller få noen form for personlig gevinst av en annen passasjer for deltakelse. Under ingen omstendighet kan en pilot be om penger, fordeler eller lignende personlige fordeler av en passasjer for å komme med på et fly eller forbli passasjer. En slik handling kan føre til

Utelukkelse av piloten og dermed også for alle passasjerer på samme fly.

 

Forbehold og vilkår

Nazar forbeholder seg retten til å:

 

Ingen av de ovennevnte situasjoner kan lede til kompensasjon, erstatning eller en ny reise.

Gevinsten kan ikke overføres, selges eller på eller på annen måte overlates videre til noen annen – selv om denne personen deltok i Drømmepilot-konkurransen.

Vinnere som av eller annen grunn ikke kan delta på reisen, kan ikke få gevinsten utbetalt i form av penger, gavekort eller booke om reisen til en annen. Den passasjerlisten som er registrert ved konkurransens slutt er den som gjelder.

Nazar er ikke ansvarlig for de endringer piloten har gjort i passasjerlisten i løpet av konkurransen.

Konkurrentene selv er ansvarlige for å ha nødvendig og gyldig pass, eventuelle visum eller annen dokumentasjon for å delta på reisen til Tyrkia.

 

For konkurransen gjelder:

 

For reisens gjelder dessuten:

 

Slik behandler vi dine personopplysninger

De konkurrerende registreres i spillet med navn, etternavn, mailadresse, telefonnummer, alder og avreiseflyplass. For vinnende fly samles ytterligere informasjon som er relevant for reisen, som adresse, kjønn alder.

Du som deltaker velger selv om du vil vise ditt riktige navn og etternavn for pilot og passasjerer om du ønsker det.

Mobilnummer blir kun brukt i forbindelse med konkurranse, derimot ikke markedsføring.

Øvrig data brukes for å kontrollere at deltakerne oppfyller konkurransens regler.

Du kan ta bort all personlig data når du ønsker. Når du ber om at personlig data trekker du deg fra spillet. Om du er med i det vinnende flyet, kan ikke relevant data for reisen slettes.

Ved å delta i konkurransen aksepterer du å ta imot Nazars nyhetsbrev på den mailadressen du har oppgitt, du kan derimot avregistrere deg fra nyhetsmailen når du ønsker.

All personlig data kontrolleres av Nazar og behandles av Level18CPH. Data deles ikke med andre partnere eller selskap. For passasjerer på vinnerflyets gjelder derimot de vanlige prosesser for å gjennomføre reisen.

Datahåndteringsavtaler (GDPR-avtal) mellom Nazar og Level18CPH.